Procedura likwidacji szkody

1) Skompletowanie dokumentów niezbędnych do naprawy pojazdu:

W przypadku naprawy bezgotówkowej rozliczanej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, Klient zobowiązany jest dostarczyć do naszego serwisu następujące dokumenty:

  1. kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub protokół oględzin.
  2. cesje praw z Towarzystwa Ubezpieczeń na POLMOZBYT SZCZECIN Sp. z o.o.
     lub AUTO-GRYF Sp. z o.o. do bezgotówkowej naprawy.
  3. upoważnienie do naprawy wystawione na POLMOZBYT SZCZECIN Sp. z o.o.
     lub AUTO-GRYF Sp. z o.o. wystawione przez współwłaściciela pojazdu, bank lub firmę leasingową.
  4. upoważnienie dla pracownika lub innej osoby występującej w imieniu właściciela do reprezentowania w sprawach dot. likwidacji przedmiotowej szkody.

2) Zamówienie niezbędnych części do naprawy pojazdu.

3) Umówienie Klienta na termin przycięcia pojazdu do naprawy.

4) Przyjęcie pojazdu do naprawy w umówionym terminie, wystawienie zlecenia naprawy.

5) Rozbrojenie samochodu.

6) Zgłoszenie dodatkowych oględzin – jeśli występuje konieczność.

7) Naprawa blacharska.

8) Naprawa lakiernicza.

9) Uzbrojenie – złożenie pojazdu.

10) Polerowanie i mycie pojazdu.

11) Kontrola jakości.

12) Poinformowanie o terminie odbioru i wydanie samochodu klientowi.